Atex Ochrana před požárem

Atex Ochrana před požárem

Detektor jisker a žhavých částic

Výrobce: Donaldson

Detektor jisker a žhavých částic aktivuje hasící systém a vypíná odsávací technologii. Jiskry a žhavé částice mohou vzniknout díky: Samovznícení, Tření, Statickému náboji, Přimíchání cizích částic. Tohle je doporučené příslušenství jež má ochránit majetek a lidi před účinky zahoření odsávací trasy či filtru, resp.požáru. Nejlepší je detekovat jiskru už u zdroje nebo v odsávací trase-potrubí, což tento detektor splňuje.

Doporučené produkty